Kirsten de Wrede


Statenlid

Kirsten de Wrede is Statenlid namens de Partij voor de Dieren in de provincie Groningen. Kirsten heeft in Stad Internationale Betrekkingen en Wijsbegeerte gestudeerd en daarna in het bedrijfsleven gewerkt en wetenschappelijk onderzoek gedaan. Sinds de oprichting van de Partij voor de Dieren is Kirsten actief lid. Zij werkte jarenlang als fractiemedewerker, eerst voor Anja Hazekamp, Statenlid in Groningen, later voor Gerjan Kelder, gemeenteraadslid in de stad Groningen. "De verschrikkelijke situatie van dieren in de vee-industrie, de wereldwijde productie van enorme hoeveelheden overbodige spullen en de teloorgang van natuur in binnen- en buitenland baren mij grote zorgen. Gangbare landbouw moet plaats maken voor biologische, de veestapel moet drastisch worden ingekrompen en we moeten ervoor zorgen dat de natuur kan herstellen van de schade die ze de afgelopen eeuw heeft opgelopen. Daarnaast moet er een einde komen aan de huidige wegwerpmaatschappij."

Kirsten is te bereiken via: K.de.Wrede@ps-provinciegroningen.nl

Gerelateerd

Fauna­beheer zonder geweer

Partij voor de Dieren vraagt om diervriendelijk faunabeleid en noemt de relatie tussen boeren en jagers een “verbond des doods"

Het buitengebied dreigt onder het mom van natuurbeheer nog meer te veranderen in een pretpark voor jagers. In de nieuwe Flora- en Faunanotitie, morgen geagendeerd samen met het weidevogelconvenant, wordt voorgesteld om nog meer vossen te schieten en mogelijk de jacht op verwilderde katten te openen. De Partij voor de Dieren is zeer ontstemd over de plannen en probeert middels moties het College op...

Nieuws