Janette Bosma


Frac­tie­on­der­steuner

Janette Bosma (1997) woont in Groningen (stad) en studeert Nederlandse literatuur en cultuur. Naast haar werk voor de Statenfractie is Janette actief voor PINK!, de jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren.

Janette: “Ik ben actief geworden bij Partij voor de Dieren omdat ik me grote zorgen maak om de klimaatverandering en vind dat het huidige politieke beleid tekortschiet. Als fractieondersteuner in de Provinciale Staten zet ik mij in voor duurzame politiek waarbij rekening wordt gehouden met alle bewoners van de aarde. In Groningen betekent dit dat milieu, klimaat en dierenwelzijn hoog op de agenda komen te staan, maar ook dat er wordt geïnvesteerd in het behoud van kleine bibliotheken in de Ommelanden, kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk is, racisme actief wordt bestreden en de lhbtq-gemeenschap wordt beschermd. Zo hoop ik bij te dragen aan een diervriendelijke en inclusieve provincie waarin iedereen zich thuis voelt.”